Archive for the “Letalska dejavnost” Category

Izdelava ortofoto fasad

Posted on 20 decembra, 2017 by Samo Lenarčič

Naročnik je potreboval strokovno izmerjene ortofoto fasade gradu, ki omogočajo merjenje iz fotografij. Grad je v fazi prenove in naročnik si je želel z ortofoto fasadami olajšati terensko delo, saj je merjenje posameznih detajlov omogočeno direktno na fotografijah. Za izvedbo smo uporabili klasično geodetsko opremo in brezpilotni zrakoplov (dron). GNSS naprava in elektronski tahimeter sta […]

Letalski posnetki in opazovanja

Posted on 16 aprila, 2017 by Samo Lenarčič

Posnetki iz zraka (fotografija, film) Fotografiranje in snemanje filmov, ki so uporabni za nadzor na visokih ali težko dostopnih terenih. Posnetki iz zraka vključujejo fotografiranje in snemanje filma in so uporabni tako za zasebno kot za poslovno uporabo. V kolikor potrebujete zračno fotografijo za nadzor poškodovane kritine, pregled težko dostopnih objektov (silosi, vetrnice, visoke zgradbe) […]

Letalska dejavnost

Posted on 16 aprila, 2017 by Samo Lenarčič

Letalski posnetki,  terestrična in aero fotogrametrija ter obdelava podatkov Nadzor, izdelava ortofoto načrtov, 3D modelov, oblaki točk… S pojavom cenovno dostopnih brezpilotnih letal (UAV ali droni) imamo na voljo letalne naprave, s katerimi lahko cenovno ugodno izvajamo snemanja in meritve iz zračne perspektive. Na vedno več področjih so takšna brezpilotna zračna plovila logična zamenjava za […]

Letalski posnetki in meritve

Posted on 16 aprila, 2017 by Samo Lenarčič

Terestrična in aero fotogrametrija ter obdelava podatkov Orientirani in umerjeni posnetki iz zraka (digitalni ortofoto, oblak točk, višinska upodobitev terena / površine, 3D model) Kadar želimo uporabiti zračne posnetke skupaj z obstoječimi podlagami kot so zemljiški kataster, baza gospodarske komunalne infrastrukture, podroben prostorski načrt ipd., moramo uporabiti tehnologijo fotogrametrije, da posnetke pravilno in v zadovoljivi […]