Kontrolne meritve

img_inzenirska_geodezija
Kontrolne meritve se izvajajo na objektih ali zemljiščih, kjer je pričakovana velika verjetnost premikov ali je takšne meritve potrebno opazovati zaradi pomembnosti infrastrukture zaradi visokih stroškov obnove ali visoke stopnje nevarnosti kot so razni vodni jezovi.

Glede na pojav in značilnost premikov opazujemo horizontalne, vertikalne ali prostorske premike. Najbolj značilne so oblike kontrolnih opazovanj premikov za:

  • hidrotehnični objekti (hidroelektrarne, jezovi, pregrade, …),
  • stavbe (posedanje pilotov, balkonov in drugih statično obremenjenih delov objektov, …),
  • prometni objekti (viadukti, mostovi, odseki cest, …)
  • deli reliefa (posedanje/vdor, drsenje/plazenje, erozija, …)
  • industrijske naprave (obremenjeni nosilni deli strojev, turbin, …)

img_kontrolne_meritve

Pošlji povpraševanje ali nas pokličite + 386 (0)41 712 184