Archive for the “Kataster stavb” Category

testi

Posted on 30 novembra, 2017 by Samo Lenarčič

Geodetske storitve Letalska dejavnost GeoShop – spletna trgovina Naša osnovna dejavnost je izvedba vseh vrst geodetskih storitev kot so: Zemljiški kataster Ureditev mej Parcelacija Izravnava mej Označitev mej Evidentiranje zemljišča pod stavbo Identifikacija parcele Komasacija Sprememba bonitete Sprememba dejanske rabe zemljišč Kataster stavb Vpis stavbe v kataster stavb Sprememba podatkov katastra stavb Inženirska geodezija Izdelava […]

Legalizacija objektov

Posted on 30 novembra, 2017 by Samo Lenarčič

S 1. JUNIJEM 2018 V VELJAVO STOPA NOV GRADBENI ZAKON (GZ), KI S 114., 115. IN 116. ČLENOM UREJA TUDI LEGALIZACIJO OBJEKTOV. Po 115. in 116. členu zakona lahko objekt legaliziramo če: dokumentacija vsebuje zemljiškokatastrski prikaz, v primeru ko je objekt evidentiran, oziroma geodetski načrt z vrisanim objektom, v primeru ko še ni evidentiran. Kadar […]

Kataster stavb

Posted on 3 junija, 2014 by armdesign-wp

Kataster stavb je temeljna evidenca o stavbah in delih stavb in se povezuje z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo. V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbah in delih stavb. Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi; namenjen je njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne in druge dejavnosti ali zaščiti in ga ni […]

Sprememba podatkov katastra stavb

Posted on 3 junija, 2014 by armdesign-wp

Podatki v katastru stavb se lahko spremenijo, če so stavba in deli stavbe vpisani v kataster stavb in če so lastniki stavbe ali delov stavbe vpisani v zemljiško knjigo. Za spremembo podatkov katastra stavb štejejo: sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe, sprememba lege, oblike ali površine, sprememba dejanske rabe, sprememba številke stanovanja ali poslovnega […]

Vpis stavbe v kataster stavb

Posted on 3 junija, 2014 by armdesign-wp

Vpis stavbe v kataster stavb naroči: investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba, ali parcele. ki je s stavbo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe, upravnik stavbe. Vpis stavbe v kataster stavb omogoča: pridobitev hišne številke, ureditev etažne lastnine v večstanovanjskih stavbah, vpis nepremičnine v zemljiško […]