Izdelava geodetskega načrta

img_inzenirska_geodezija

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Geodetski načrt lahko vsebuje podatke o reliefu, vodah, rastlinstvu, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih. Sestavni del geodetskega načrta so podatki o mejah zemljiških parcel, številke zemljiških parcel in podatki o mejah vrst rabe.

Geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje določene s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost, in naročnik geodetskega načrta se ob naročilu izdelave geodetskega načrta, glede na namen uporabe geodetskega načrta, dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski načrt, ter določita podrobnost in natančnost prikazanih vsebin. V geodetskem načrtu se za topografske oznake uporabljajo znaki, določeni v topografskem ključu. Topografski ključ določa Geodetska uprava Republike Slovenije. Na geodetskem načrtu se prikažejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe geodetskega načrta.

Geodetski načrt poleg grafičnega prikaza vsebuje še certifikat geodetskega načrta. Končan geodetski načrt s certifikatom potrdi odgovorni geodet, ki je vpisan v imenik odgovornih geodetov na Inženirski zbornici Slovenije, matična sekcija geodetov.

Geodetski načrt se praviloma (če ni drugačnega dogovora) izdela v državnem koordinatnem sistemu.

img_izdelava_geodetskega_nacrta

Pošlji povpraševanje ali nas pokličite + 386 (0)41 712 184