Aktualno

 • Letalska dejavnost

  S pojavom ekonomsko dostopnejših brezpilotnih letal UAV ali dronov, imamo za izvajanje meritev in nadzor na voljo novo tehnologijo – več na povezavi: Letalska dejavnost

 • GeoShop

  Upravljamo s spletno prodajalno GeoShop, kjer lahko kupite razna merska orodja in pripomočke. Vabljeni ste na ogled naše ponudbe!

 • Kaj pomeni evidentirati stavbo?

  Evidentirati stavbo pomeni vpisati stavbo v geodetske evidence.
  Bolj natančno to pomeni vpisati stavbo v Zemljiški kataster (vrsta rabe je zemljišče pod stavbo) in v Kataster stavb.
  V kolikor želi lastnik za stavbo pridobiti naslov in hišno številko, se s posebno zahtevo uredi tudi to, če stavba izpolnjuje pogoje za pridobitev naslova.