Sprememba bonitete

img_zemljiski_kataser1

BONITETA ZEMLJIŠČA predstavlja proizvodno sposobnost zemljišča, ki se izrazi v obliki bonitetnih točk. Boniteto zemljišč vodi Geodetska uprava RS v evidenci zemljiškega katastra za posamezno parcelo. Parcele, ki so uvrščene glede na dejansko rabo v kmetijska ali gozdna zemljišča imajo vrednost bonitetnih točk višjo od ničle.

Sprememba bonitete je potrebna v primerih, ko se proizvodnja sposobnost zemljišča spremeni ali se ugotovitvi napačno vodenje vrednosti bonitete parcele v zemljiškem katastru.

Naročnik storitve je lahko lastnik parcele. Geodetsko podjetje skupaj v sodelovanju s kmetijskim ali gozdarskim strokovnjakom, ki ima pooblastilo za bonitiranje zemljišč izdela elaborat spremembe bonitete zemljišč. Elaborat se skupaj z zahtevo za spremembo bonitete zemljišča vloži pri Geodetski upravi RS. V zemljiškem katastru se evidentira nova boniteta v postopku evidentiranja spremembe bonitete zemljišča.

Pošlji povpraševanje ali nas pokličite + 386 (0)41 712 184