O podjetju

Osnovni podatki

GEO SISTEMI, geodezija, informatika, Samo Lenarčič s.p.
Koseskega ulica 24
2000 Maribor
Slovenija
M: +386 (0)41 712 184
T: +386 (0)2 320 28 17
F: +386 (0)2 320 28 16
Internet naslov: www.geo-sistemi.si
e-naslov: mail_geosistemi

Davčna številka podjetja:SI36467871
Matična številka podjetja:1265610
Transakcijski račun podjetja:04101-0110011713
Banka: Nova Kreditna banka Maribor d.d.
SWIFT: KBMASI2X
IBAN: SI56041010110011713

Geodetsko podjetje je vpisano v imenik geodetskih podjetij pod identifikacijsko številko »0084« Številka dovoljenja za opravljanje geodetskih del s strani Geodetske uprave Republike Slovenije je »0070«

Odgovorna oseba

 • Direktor
  Samo Lenarčič univ.dipl.ing.geod.
  mail_Samo_geosistemi
  +386 (0)41 712 184

  Več informacij

Strokovni sodelavec

 • Strokovni sodelavec
  Vid Grahor univ.dipl.ing.geod.
  mail_vid_geosistemi
  +386 (0)40-907-559