Archive for the “Inženirska geodezija” Category

Izračun volumnov in drugih merskih količin

Posted on 23 maja, 2014 by armdesign-wp

Za razne namene je večkrat potrebno vedeti kako se spreminja obseg izkopa, ki zaradi velike vrednosti zemeljskih del predstavlja velik strošek gradnje. Kadar se spremlja izkop rude, gramoza ali druge surovine za prodajo na trgu pa je spremljanje količine izkopa pomemben za lastnika zemljišča ter kontrolo evidentirane količine izkopa od dejanske količine, ki se kaže […]

Zakoličenje objekta

Posted on 23 maja, 2014 by armdesign-wp

Po Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02 z dne 18. 12. 2002), Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov – ZGO-1A (Uradni list RS, št. 47/04 z dne 30. 4. 2004), Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov – ZGO-1B (Uradni list RS, št. 126/07 z […]

Izdelava geodetskega načrta

Posted on 23 maja, 2014 by armdesign-wp

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Geodetski načrt lahko vsebuje podatke o reliefu, vodah, rastlinstvu, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih. Sestavni del geodetskega načrta so […]

Kontrolne meritve

Posted on 23 maja, 2014 by armdesign-wp

Kontrolne meritve se izvajajo na objektih ali zemljiščih, kjer je pričakovana velika verjetnost premikov ali je takšne meritve potrebno opazovati zaradi pomembnosti infrastrukture zaradi visokih stroškov obnove ali visoke stopnje nevarnosti kot so razni vodni jezovi. Glede na pojav in značilnost premikov opazujemo horizontalne, vertikalne ali prostorske premike. Najbolj značilne so oblike kontrolnih opazovanj premikov […]

Splošna geodetska izmera

Posted on 23 maja, 2014 by armdesign-wp

Pod pojmom geodetske izmere štejemo različne tipe izmer, za različna področja uporabe, ki pa so izvedena z geodetsko natančnostjo in s primernimi geodetskimi instrumenti, kateri zagotavljajo doseganje želene natančnosti. Naročnik, ki želi izvedeti kakšno mersko vrednost (n.pr.: kako visoka je lipa pred hišo, kako globok je vodnjak, kako širok je ribnik ipd) pa sam nima […]