Legalizacija objektov

img_zemljiski_kataser1

S 1. JUNIJEM 2018 V VELJAVO STOPA NOV GRADBENI ZAKON (GZ), KI S 114., 115. IN 116. ČLENOM UREJA TUDI LEGALIZACIJO OBJEKTOV.

Po 115. in 116. členu zakona lahko objekt legaliziramo če:

  • dokumentacija vsebuje zemljiškokatastrski prikaz, v primeru ko je objekt evidentiran, oziroma geodetski načrt z vrisanim objektom, v primeru ko še ni evidentiran. Kadar evidentiranje zahtevajo predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin,
  • je stavba, ki je predmet zahteve, evidentirana v katastru stavb,
  • dokumentacija vsebuje posnetek obstoječega stanja izvedenega objekta: pri stavbah v merilu 1:100,tlorisi, prerezi in pogledi na vse fasade pri stavbah.
  • POVEZAVA DO GRADBENEGA ZAKONA

Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je, da ima stavba evidentirano zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru.
Osnova za vpis stavbe v kataster stavb je ELABORAT ZA VPIS STAVBE V KATASTER STAVB.

legalizacija

Pošlji povpraševanje ali nas pokličite + 386 (0)41 712 184