Evidentiranje zemljišča pod stavbo

img_zemljiski_kataser1

V postopku določitve zemljišča pod stavbo se vrišeta lega in oblika zemljišča, ki predstavlja presek stavbe s terenom, v zemljiški kataster. Ta postopek je nujen za pridobitev hišne številke novozgrajenih objektov. Zemljišče pod stavbo se evidentira na zahtevo lastnika zemljišča, imetnika stavbne pravice ali investitorja gradnje. Vlagatelj zahtevka za evidentiranje zemljišča pod večstanovanjsko stavbo je lahko tudi lastnik dela stavbe, uporabnik dela stavbe ali upravnik.

Če vlagatelj zahteva evidentiranje zemljišča pod stavbo, ki je v lasti enega lastnika, in ima stavba en del, je treba zahtevi za evidentiranje zemljišča pod stavbo priložiti elaborat za evidentiranje stavbe, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.

img_evidentiranje_zemljisca_pod_stavbo

Pošlji povpraševanje ali nas pokličite + 386 (0)41 712 184