Ureditev mej

img_zemljiski_kataser1

Kadar meje niso bile urejene z novejšim postopkom (do leta 2000 z uvedbo zakona ZENDMPE Uradni list RS, št. 52/2000 z dne 13. 6. 2000) jih je potrebno pred parcelacijo ali v postopku ugotavljanja mej urediti. Na mejni obravnavi stranke pokažejo mejo, ki so jo koristili do sedaj, geodet pa pokaže predlagano mejo, ki jo določi glede na arhivske podatke zemljiškega katastra.

Geodetski postopek ureditve mej se izdela v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Ur.l. RS št. 47/06). Za izvedbo ureditve meje mora soglašati in tudi podpisati zahtevek lastnik parcele, sicer postopek ni mogoč. V primeru, da poteka na posamezni meji sodni spor, se meja na tem delu ne more urejati dokler se ne uredi v sodnem postopku.

img_ureditev_mej

Pošlji povpraševanje ali nas pokličite + 386 (0)41 712 184