Identifikacija parcele

img_zemljiski_kataser1

Identifikacijsko potrdilo se največkrat potrebuje pri dokazovanju lastništva nad neko nepremičnino. V postopku identifikacije parcele se izdela identifikacijsko potrdilo, ki potrjuje povezavo med številko stare parcele iz starih katastrskih načrtov in današnjo parcelo v trenutno veljavnem zemljiško katastrskem načrtu.

Identifikacijska potrdila se izdelajo na podlagi predhodnih katastrskih postopkov, starih in novih katastrskih načrtov in indikacijskih skic. Potrdilo vsebuje numerični (lahko tudi grafični) prikaz sprememb nepremičnine ob nekem izhodiščnem datumu v preteklosti in današnje stanje, v zemljiškem katastru. Vsebuje tudi vse spremembe o nastanku oz. izbrisu posameznih nepremičnin (parcel) med obema datumoma.

img_identifikacija_parcele

Pošlji povpraševanje ali nas pokličite + 386 (0)41 712 184