Zakoličenje objekta

img_inzenirska_geodezija

Po Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02 z dne 18. 12. 2002), Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov – ZGO-1A (Uradni list RS, št. 47/04 z dne 30. 4. 2004), Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov – ZGO-1B (Uradni list RS, št. 126/07 z dne 31. 12. 2007), Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov – ZGO-1C (Uradni list RS, št. 108/09 z dne 28. 12. 2009) ter Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov – ZGO-1D (Uradni list RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012), je v 80. členu določena obveznost zakoličenja objekta.

Zakon navaja, da mora pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je s tem zakonom predpisano gradbeno dovoljenje, izvajalec poskrbeti tudi za zakoličenje objekta.

Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. Zakoličenje objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti.

Zakoličenje izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja.

Zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec gradbenih del, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju navzoč./p>img_zakolicba_objekta

Pošlji povpraševanje ali nas pokličite + 386 (0)41 712 184