Kataster stavb

img_zemljiski_kataser1

Kataster stavb je temeljna evidenca o stavbah in delih stavb in se povezuje z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo. V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbah in delih stavb.
Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi; namenjen je njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne in druge dejavnosti ali zaščiti in ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco.
Posamezen del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Kot del stavbe se v katastru stavb evidentirajo tudi skupni deli.

V katastru stavb se vodijo naslednji podatki:

  • oznaka stavbe in dela stavbe,
  • lastnik,
  • upravljavec,
  • lega in oblika,
  • površina,
  • dejanska raba,
  • številka stanovanja ali poslovnega prostora.

Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je, da ima stavba evidentirano zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru.
Osnova za vpis stavbe v kataster stavb je ELABORAT ZA VPIS STAVBE V KATASTER STAVB. Zakon o evidentiranju nepremičnin in Pravilnik o vpisu stavb v kataster stavb opredeljujeta:

  • vpis stavbe v kataster stavb,
  • spremembo podatkov katastra stavb.

img-kataster-stavb

Pošlji povpraševanje ali nas pokličite + 386 (0)41 712 184