Izdelava ortofoto fasad

Naročnik je potreboval strokovno izmerjene ortofoto fasade gradu, ki omogočajo merjenje iz fotografij.
Grad je v fazi prenove in naročnik si je želel z ortofoto fasadami olajšati terensko delo, saj je merjenje posameznih detajlov omogočeno direktno na fotografijah.

Za izvedbo smo uporabili klasično geodetsko opremo in brezpilotni zrakoplov (dron). GNSS naprava in elektronski tahimeter sta služila za izmero kontrolnih točk, dron pa za izdelavo 3D oblaka točk in digitalnega ortofoto načrta (DOF) in ortofoto fasad gradu.

Grad je kompleksne in razgibane oblike, zato smo opravili tudi stranski prelet. Zajeli smo več fotografij kot običajno. Produkt je tudi model gradu, ki je prikazan zgoraj.

Primer prikaza orotfoto fasade za potrebe meritev direktno iz fotografije: