Izdelava geodetskega načrta z ortofoto podlago


Naročnik je potreboval geodetski načrt obstoječega stanja objekta in okolice.
Za potrebe projektne dokumentacije smo izvedli geodetski načrt in nato dodali še ortofoto podlago.

Za izvedbo smo uporabili klasično geodetsko opremo in brezpilotni zrakoplov (dron). GNSS naprava in elektronski tahimeter sta služila za terensko izmero, dron pa za izdelavo digitalnega ortofoto načrta (DOF).

Na digitalnem ortofoto so vidni vsi detajli, ki smo jih upodobili s klasično metodo. Vsebine lahko zajamemo tudi direktno iz ortofoto načrta, kar nam olajša samo geodetsko izmero. Merimo lahko razdalje, kvadrature, izrisujemo linije, označimo drevesa, izrišemo linije streh in še veliko več. Podlaga DOF nam tako predstavlja dodatno vrednost načrta in omogoča dodatni zajem podatkov, ki smo jih med meritvijo izpustili.