Kaj pomeni evidentirati stavbo?04.6.2014

Evidentirati stavbo pomeni vpisati stavbo v geodetske evidence.
Bolj natančno to pomeni vpisati stavbo v Zemljiški kataster (vrsta rabe je zemljišče pod stavbo) in v Kataster stavb.
V kolikor želi lastnik za stavbo pridobiti naslov in hišno številko, se s posebno zahtevo uredi tudi to, če stavba izpolnjuje pogoje za pridobitev naslova.