Z vami že 25 let !
Geodetske storitve


Geodetske storitve

- Zemljiško-katastrski postopki,
- Geodetski načrti, zakoličbe objektov,
- Evidentiranje stavb in objektov GJI.

Letalska dejavnost


Letalska dejavnost

Meritve in kontrolna opazovanja iz zraka

Letalska dejavnost

Kontrolne meritve


Kontrolne meritve

- Izmere in izračuni volumnov izkopov,
- Sledenje spremembam ali premikom

GeoShop


GeoShop

Spletna prodaja merske opreme

GeoShop

Hitrejša legalizacija objektov

Hitrejša legalizacija objektov

Z novim gradbenim zakonom do lažje legalizacije objektov
Več si preberite tukaj: Legalizacija_GZ

 • Zemljiški kataster
 • Kataster stavb
 • Inženirska geodezija
 • Kataster GJI
 • Letalska dejavnost

Zaupajo nam

 • Image 1
 • Image 1
 • Image 2
 • Image 3
 • Image 4
 • Image 5
 • Image 6
 • Image 4
 • Image 5
 • Image 6
 • Image 4
 • Image 5
 • Image 6
 • Image 6